skip to Main Content

 
W dniu 29 września 2019 r. godzina 11:00 na strzelnicy w Wieściszowicach  odbędą się XLIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

Przewidziane zostały następujące konkurencje :

  1. Pistolet centralnego zapłonu 25m, 10 strzałów z dowolnego pistoletu centralnego zapłonu o lufie nie dłuższej niż 153mm i mechanicznych przyrządach celowniczych do tarczy Psp. Postawa stojąc z dozwolonym chwytem oburącz.
  2. Karabinek 50m, 10 strzałów z karabinka bocznego zapłonu w kalibrze .22LR,  posiadającego mechaniczne przyrządy celownicze do tarczy Ksp. Postawa siedząc z dozwoloną podpórką.
  3. Pistolet dynamiczny. Około 30 celów, jak zwykle szczegóły podczas briefingu przed startem. Przypominamy o konieczności posiadania niezbędnego wyposażenia do startu w tej konkurencji.
  4. Strzelba gładkolufowa, 5 strzałów breneką do tarczy sylwetkowej na odległość 100m. Dozwolona dowolna strzelba gładkolufowa zasilana amunicją w kalibrze wagomiarowym 12. Postawa stojąc, niedozwolone używanie pasów i podpórek.

 

Klub zapewnia broń i amunicję do konkurencji 1,2 i 4. 

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku używania ochronników wzroku i słuchu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

 

Szczegóły konkurencji będą podawane w tym miejscu, co najmniej na trzy tygodnie przez każdymi, kolejnymi zawodami.

Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego (styczeń – kwiecień 2019 r. oraz czerwiec – listopad 2019 r.) a ponadto zawody zgłoszone do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (26 maja 2019 r. Puchar Karkonoszy).
Regulamin zawodów zgłoszonych do kalendarza DZSS (XXXVI, XXXVII, XXXIII, XXXIV, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV) znajduje się poniżej, natomiast regulamin XL Zawodów Strzeleckich KKS PERKUN o Puchar Karkonoszy, zaplanowanych na dzień 26 maja 2019 r. opublikowany został na stronie PZSS pod adresem: https://www.pzss.org.pl/zawody/puchar-karkonoszy

Terminy zawodów:
1. 27 stycznia 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXVI Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
2. 24 lutego 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXVII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
3. 31 marca 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXVIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
4. 28 kwietnia 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXIX Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
5. 26 maja 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XL Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego Perkun o Puchar Karkonoszy (regulamin zawodów: https://www.pzss.org.pl/zawody/puchar-karkonoszy)
6. 30 czerwca 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XLI Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
7. 25 sierpnia 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XLII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
8. 29 września 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XLIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
9. 27 października 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XLIV Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
10. 24 listopada 2019 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XLV Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Tadeusz Felisiak tel. 664 011 771

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Każdorazowo miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne: 50°50’15.8″N 15°57’31.7″E

4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.

6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej.

7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany będzie w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 50 zł od członka KKS PERKUN oraz 60 zł od zawodnika z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe wynosi 70 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 10 zł.

10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza