skip to Main Content

CAŁOROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW:
Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
26 stycznia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 46 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
23 lutego 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 47 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
29 marca 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 48 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN – ZAWODY ODWOŁANE
26 kwietnia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 49 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN – ZAWODY ODWOŁANE
31 maja 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 50 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Karkonoszy – ZAWODY ODWOŁANE
28 czerwca 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 51 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
30 sierpnia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 52 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
27 września 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 53 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
25 października 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 54 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
29 listopada 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 55 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Przemysław Kołodziej tel. 512 306 162

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne: 50°50’15.8″N 15°57’31.7″E

4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.

6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej.

7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany będzie w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 50 zł od członka KKS PERKUN oraz 60 zł od zawodnika z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe wynosi 70 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 10 zł.

10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza