skip to Main Content

Na dzień 30.01.2022 r.  na strzelnicy w Wieściszowicach, godzina 11.00 zaplanowane zostały 66 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

 

Przewidziane zostały następujące konkurencje :

  1. Pistolet sportowy 25m, 10 x tarcza TS-2 stojąc oburącz. Dozwolony dowolny pistolet na nabój .22LR z lufą nie dłuższą niż 153mm i mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
  2. Karabinek 50m, 10 x tarcza TS-1 siedząc z dozwoloną podpórką. Dozwolony dowolny karabinek na nabój .22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
  3. Karabin historyczny 100m, 10 x tarcza 23p siedząc z dozwoloną podpórką. Dozwolony dowolny karabin centralnego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1945r. (lub jego repliki) jednakże nie modyfikowane. Szczególnie w zakresie mechanizmu spustowego oraz przyrządów celowniczych.
  4. Strzelba gładkolufowa, 5 x metalowy popper na czas. Dozwolona dowolna, powtarzalna strzelba gładkolufowa w kalibrze wagomiarowym 12 i zasilana amunicją śrutową/sportową.

 

Klub zapewnia broń oraz amunicję do konkurencji 1,2 i 4.

Obowiązuje bezwzględnie używanie ochronników wzroku i słuchu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

 

CAŁOROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW Karkonoskiego Klubm, u Strzeleckiego PERKUN na rok 2022:

Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. 30 stycznia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 66 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN; 
2. 27 lutego 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 67 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
3. 27 marca 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 68 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN; 
4. 24 kwietnia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 69 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
5. 29 maja 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 70 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Karkonoszy (regulamin tych zawodów zostanie opublikowany odrębnie);
6. 26 czerwca 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 71 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
7. 28 sierpnia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 72 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
8. 25 września 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 73 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
9. 30 października 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 74 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
10. 27 listopada 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 75 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN
1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Przemysław Kołodziej tel. 512 306 162
3. MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w
Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne:
50°50’15.8″N 15°57’31.7″E
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego
zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w internecie pod adresem
www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.
5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.
6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie zawodów zastrzeżono inaczej.
7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że
w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany
będzie w internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem
zawodów.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich
rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 80 zł od członka KKS PERKUN oraz 100 zł od zawodnika
z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe
wynosi 130 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą
kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 20 zł.
10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk chyba, że w
szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza