skip to Main Content

Na dzień 28 lutego 2021 r. godzina 11.00 strzelnica w Wieściszowicach zaplanowane zostały 57 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Przewidziane zostały następujące konkurencje :

  1. Karabin samopowtarzalny na nabój pośredni, 100m, 10 x tarcza 23p siedząc z podpórką. Dozwolony dowolny karabin samopowtarzalny na nabój pośredni z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
  2. Karabinek do biathlonek, 50m stojąc, dowolna ilość strzałów w limicie czasowym 2 minut. Dozwolony dowolny, jednostrzałowy karabinek .22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
  3. Pistolet centralnego zapłonu, 25m stojąc, 10 x tarcza TS-2. Dozwolony dowolny pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi (kolimatory, kompensatory i cokolwiek innego – dozwolone) w kalibrze do 12mm.
  4. Strzelba gładkolufowa, 15m stojąc, 5 x metalowy popper na czas. Dozwolona dowolna strzelba powtarzalna w kalibrze wagomiarowym 12.

Klub zapewnia broń i amunicję do konkurencji 1, 2 i 4.

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku używania ochronników wzroku i słuchu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

 

CAŁOROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN na rok 2021:

Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. 31 stycznia 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 56 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN; – ZAWODY ODWOŁANE
2. 28 lutego 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 57 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
3. 28 marca 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 58 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
4. 25 kwietnia 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 59 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
5. 30 maja 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 60 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Karkonoszy (regulamin tych zawodów zostanie opublikowany odrębnie);
6. 27 czerwca 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 61 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
7. 29 sierpnia 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 62 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
8. 26 września 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 63 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
9. 31 października 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 64 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
10. 28 listopada 2021 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 65 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN
1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Przemysław Kołodziej tel. 512 306 162
3. MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w
Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne:
50°50’15.8″N 15°57’31.7″E
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego
zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w internecie pod adresem
www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.
5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.
6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie zawodów zastrzeżono inaczej.
7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że
w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany
będzie w internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem
zawodów.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich
rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 80 zł od członka KKS PERKUN oraz 100 zł od zawodnika
z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe
wynosi 130 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą
kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 20 zł.
10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk chyba, że w
szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza