skip to Main Content

Po blisko czteromiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią, wreszcie wznawiamy zawody!!!

28 czerwca 2020 r., na strzelnicy w Wieściszowicach o godzinie 11:00 odbędą się 51 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Zawody przeprowadzone zostaną przy pełnym zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych. W zawodach może wziąć udział najwyżej 150 zawodników, a sprzęt i stanowiska będą dezynfekowane po każdej kolejce startowej, przy zachowaniu 15 minutowych przerw między startami. Udział publiczności jest wyłączony. Osoby uczestniczące w zawodach są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając strzelnicę, przy użyciu zapewnionych na miejscu środków dezynfekcji.
Proszę zatem uwzględnić, że osoby, które przyjadą zbyt późno, mogą nie zostać wpuszczone na strzelnicę lub nie zdążą wziąć udziału we wszystkich konkurencjach.

Przewidziane zostały następujące konkurencje:
1. Rewolwer bocznego zapłonu 25m, 12 x tarcza TS-2 stojąc, chwyt oburącz – dozwolony dowolny rewolwer .22LR z lufą nie dłuższą niż 153mm i mechanicznymi przyrządami celowniczymi;
2. Karabin historyczny 100m, 10 x tarcza TS-2 siedząc – dozwolony dowolny karabin centralnego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1945 r. lub jego późniejsza kopia z mechanicznymi przyrządami celowniczymi oraz niemodyfikowany w zakresie mechanizmu spustowo-uderzeniowego i przyrządów celowniczych;
3. Strzelba gładkolufowa na czas. 5 x metalowy popper – dozwolona dowolna strzelba powtarzalna kalibru 12 zasilana amunicją śrutową/sportową (start z bronią załadowaną);
4. Strzelba gładkolufowa na czas. 5 x metalowy popper – dozwolona dowolna strzelba powtarzalna kalibru 12 zasilana amunicją śrutową/sportową (start z bronią rozładowaną).

Klub zapewnia broń i amunicję do konkurencji 1, 3 i 4.

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku używania ochronników wzroku i słuchu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

CAŁOROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW:
Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
26 stycznia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 46 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
23 lutego 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 47 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
29 marca 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 48 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN – ZAWODY ODWOŁANE
26 kwietnia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 49 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN – ZAWODY ODWOŁANE
31 maja 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 50 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Karkonoszy – ZAWODY ODWOŁANE
28 czerwca 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 51 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
30 sierpnia 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 52 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
27 września 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 53 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
25 października 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 54 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
29 listopada 2020 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 55 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Przemysław Kołodziej tel. 512 306 162

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne: 50°50’15.8″N 15°57’31.7″E

4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.

6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej.

7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany będzie w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 50 zł od członka KKS PERKUN oraz 60 zł od zawodnika z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe wynosi 70 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 10 zł.

10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza