skip to Main Content

71 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

26 czerwca 2022 r. Wieściszowice

Zaplanowane zostały następujące konkurencje:

1.Pistolet bocznego zapłonu 25m stojąc/jednorącz, 10 x tarcza TS-2. Dozwolony dowolny pistolet bocznego zapłonu .22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi i lufą nie dłuższą niż 153mm.

2.Karabinek bocznego zapłonu leżąc bez podpórki, 10 x tarcza TS-1. Dozwolony dowolny karabinek .22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.

3.Strzelba, 10 x rzutek w przelocie. Dozwolona dowolna strzelba gładkolufowa w kalibrze wagomiarowym 12  zasilana śrutem sportowym.

4.Karabin centralnego zapłonu. 15 x tarcza na różnych dystansach w trzech postawach . 5 x tarcza TS-2 (25m) + 5 x tarcza TS-2(50m)  + 5 x tarcza 23p(100m). Zawodnik sam decyduje, którą tarczę ostrzeliwuje z danej postawy, do każdej tarczy można oddać max. 5 strzałów. Dozwolony dowolny karabin centralnego zapłonu zasilany nabojem pośrednim, dowolne przyrządy celownicze za wyjątkiem lunet. Podpórki dozwolone według własnej inwencji (klub udostępni podpórki do postawy leżąc). Limit czasu na tę konkurencję to 5 min.

Klub udostępnia broń oraz amunicję do konkurencji 1 , 2 i 3.

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku używania ochronników wzroku i słuchu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

CAŁOROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW Karkonoskiego Klubm, u Strzeleckiego PERKUN na rok 2022:

Poniższy terminarz obejmuje zawody zgłoszone do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. 30 stycznia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 66 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN; 
2. 27 lutego 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 67 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
3. 27 marca 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 68 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN; 
4. 24 kwietnia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 69 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
5. 29 maja 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 70 Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Karkonoszy (regulamin tych zawodów zostanie opublikowany odrębnie);
6. 26 czerwca 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 71 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
7. 28 sierpnia 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 72 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
8. 25 września 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 73 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
9. 30 października 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 74 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN;
10. 27 listopada 2022 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach 75 Zawody Strzeleckie
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN.

Regulamin zawodów
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN
1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja strzelectwa sportowego,
– edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
– integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
– propagowanie aktywności fizycznej,
– wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksprekun@gmail.com
kierownik zawodów: Przemysław Kołodziej tel. 512 306 162
3. MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w
Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne:
50°50’15.8″N 15°57’31.7″E
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet (rewolwer) sportowy, pistolet (rewolwer) centralnego
zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w internecie pod adresem
www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.
5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.
6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie zawodów zastrzeżono inaczej.
7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplom, chyba że
w szczegółowym opisie zawodów zastrzeżono inaczej. Wówczas dokładny opis nagród ogłaszany
będzie w internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem
zawodów.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich
rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 80 zł od członka KKS PERKUN oraz 100 zł od zawodnika
z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe
wynosi 130 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą
kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 20 zł.
10. SPRAWY RÓŻNE
– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
– organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji chyba, że w szczegółowym
opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
– przy strzelaniu z pistoletu (rewolweru) dopuszcza się strzelanie z obu rąk chyba, że w
szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.

Back To Top
×Close search
Szukana fraza